Word vriend en neem een schaap te grazen!

Vrienden

Voor een schaapherder is de winterperiode ieder jaar een zorgelijke tijd. Immers in deze tijd van het jaar is er in de natuur weinig voedsel voor de dieren te vinden. Alle schapen en vooral de dieren die lammeren hebben of krijgen moeten dan worden bijgevoerd. Het voer moet gekocht worden en voor een kudde van meer dan 350 schapen is dat een heel bedrag. U kunt daarbij helpen door “vriend”te worden en gedurende korte of langere tijd symbolisch ‘een schaap te grazen te nemen’.

neem een schaap te grazen

Word vriend!

Met uw vriendschap steunt u de schaapskudde Ruinen, u kunt kiezen voor een eenmalige of terugkerende donatie . Alle inkomsten worden rechtstreeks aangewend voor de instandhouding van de schaapskudde met het unieke Drents heideschaap.

Vrienden en Sponsoren;

Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen

Doelstelling
De Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen heeft tot doel de financiële ondersteuning van het werk van Stichting Het Drentse Heideschaap tot instandhouding van de schaapskudde te Ruinen.

Beleidsplan
Om aan de doelstelling te voldoen, streeft de Stichting ernaar gelden te verzamelen en te beheren, zodanig dat voldoende baten worden gegenereerd om de Stichting Het Drentse Heideschaap te allen tijde van genoeg financiële middelen te voorzien om het voortbestaan van haar kudde te garanderen. De stichting tracht dit te doen door het behouden en werven van donateurs (de zogenoemde Vrienden van de Schaapskudde Ruinen) en het verkrijgen van erfstellingen, legaten en schenkingen.

Het bestuur
Voorzitter: Jan Staal;  Ruinen
Secretaris: Bas Bult;  Ruinen
Penningmeester: Bert Kuik, Ruinen
Lid; Han Snoeken;  Ruinen
Lid; Hans Grit;  Dwingeloo

Gegevens

ANBI

De stichting is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dit houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Maar het mes snijdt aan twee kanten, wij hoeven over een gift ook geen belasting te betalen. Daardoor komen giften aan ons volledig ten goede aan ons werk. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

Als ANBI erkende stichting zijn we verplicht om openheid van zaken te geven. Op deze pagina vind je de informatie die voor de ANBI-status van belang is.

Jaarlijkse activiteit
Om de betrokkenheid van haar donateurs te stimuleren, zal de stichting jaarlijks rond de Kerstdagen deze een kaart zenden met daarop een afbeelding betreffende de schaapskudde en een gedicht in de Drentse taal. Deze kaart zal worden vergezeld van een kort verslag van het reilen en zeilen van de kudde in het afgelopen jaar en een vooruitblik op het nieuwe jaar.

Verder zal de stichting aanwezig zijn met voorlichtingsmateriaal en trachten donateurs te werven bij speciale activiteiten de Ruiner Schaapskudde zoals Lammetjesdag en Schaapscheerdersfeest.

Sponsoring, giften en legaten

Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen is dankbaar voor elke bijdrage. Denkt u na over mogelijkheden om sponsor te worden, een periodieke gift te doen of over een nalatenschap kun u altijd contact opnemen via het contactformulier of via vrienden@schaapskudderuinen.nl

Formulier periodieke gift
Op de website van de belastingdienst kunt u meer informatie vinden of periodieke giften. Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen is ANBI geregistreerd, uw gift kan doordoor in aanmerking komen voor belasting aftrek. Het formulier voor periodieke giften is te vinden op de website van de belastingdienst of hier te downloaden. Dit formulier kunt u sturen naar: Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen, Postbus 14, 7963 ZG Ruinen

Contactformulier

Vragen over Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen, vragen over uw vriendschap of uw donatie stopzetten? Via vrienden@schaapskudderuinen.nl of onderstaand formulier kunt u contact met ons opnemen

  Financiële verantwoording

  Het is de Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen de afgelopen 30 jaar gelukt de tekorten van de Stichting Het Drentse Heideschaap, exploitant van de kudde Drentse heideschapen op het Dwingelderveld, aan te vullen. Ontvangen donaties van de vrienden van de stichting dekken grotendeels dit tekort.

  Bezoldiging- en vergoedingsbeleid bestuur
  Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. Voor hun deelname aan het bestuur wordt dan ook geen salaris of onkosten betaald.

  Financieel verslag 2023 Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen
  Financieel verslag 2022 Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen