Verbouwing

Bouw en renovatie

De Stichting het Drents Heideschaap is een geruime tijd op zoek geweest naar een oplossing voor de verouderde schaapskooi. Vrij snel werd duidelijk dat enkel renovatie, zowel vanuit financieel als bedrijfstechnisch oogpunt, geen optie was. Sindsdien passeerden verschillende nieuwbouwplannen en -ontwerpen de revue. Ondertussen onderzocht adviesbureau DBF, in opdracht van de provincie Drenthe, of de oude kooi als monument behouden kan blijven. In mei 2015 resulteerde dit in een positief restauratie-advies, in combinatie met extra oppervlak in de vorm van nieuwbouw.

Op 3 maart 2017 werd begonnen met de bouw van de nieuwe houten schaapskooi. Eind juli betraden de schapen voor het eerst de prachtige nieuwe kooi.  De oude schaapskooi zal nu gerenoveerd worden en gaat, als het in het voorjaar van 2018 helemaal klaar is, dienen als kooi voor de pasgeboren lammetjes.

Nieuws over de verbouwing

Donaties

Gemeente De Wolden  €100.000
Gemeente Westerveld €19.000
KNHM - afd. Drenthe €1.250
Tweedekans Kledingbeurs €300
Stichting Lambers-Burger €500
Rabo Hoogeveen, stimuleringsfonds €5.000
Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds €5.000
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting €3.500
Stichting Zabawas €45.000
Stichting Ruinen 1865 €5.000
Natuurmonumenten €70.000
Stichting Albino €1.000
Stichting Woudsend anno 1816 €2.500
Provincie Drenthe €200.000
TVM Foundation €5.000
Dinamo Fonds €2.000
Onderwijsbureau Meppel €500
Provincie Drenthe 'LEADER' 219.609,49

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 'Europa investeert in zijn platteland'

Lees hier meer informatie over het ELFPO

Impressies

 

Ontwerpeisen

1 De kooi moet duidelijk zichtbaar zijn vanaf de heide
2 Ontwerp moet qua uitstraling en materiaalgebruik aansluiten bij de omgeving en functie
3 Waar mogelijk en haalbaar kiezen voor duurzame materialen en oplossingen
4 Vanwege besmettingsgevaar van ziektes, geen doorgaande route(s) over het terrein
5 Ruimte reserveren voor stallen van fietsen
6 Erf ophogen en grotendeels verharden
7 Voeropslag via verharding bereikbaar
8 Kijken in hoeverre de nieuwe kooi in eigen energiebehoefte kan voorzien
9 Voorkeur voor toepassing streekeigen materialen

Renovatie en nieuwbouw