Stichting vrienden Schaapskudde Ruinen

Doelstelling

De Stichting heeft tot doel de financiële ondersteuning van het werk van Stichting Het Drentse Heideschaap tot instandhouding van de schaapskudde te Ruinen.

Het bestuur

Voorzitter J. Staal Ruinen
Secretaris B. Bult Ruinen
Penningmeester B. Kuik Ruinen
Bestuurslid G.J. Grit Dwingeloo
Bestuurslid J. Snoeken Ruinen
     

Contactgegevens

Contactgegevens Postbus 14, 7963 ZG Ruinen
Fiscaal nummer 005738805
  ING NL40 INGB 0003 4931 43
Bank NL22 ABNA 0476 9739 96

Beleidsplan

Om aan de doelstelling te voldoen, streeft de Stichting ernaar gelden te verzamelen en te beheren, zodanig dat voldoende baten worden gegenereerd om de Stichting Het Drentse Heideschaap te allen tijde van genoeg financiële middelen te voorzien om het voortbestaan van haar kudde te garanderen. De stichting tracht dit te doen door het behouden en werven van donateurs (de zogenoemde Vrienden van de Schaapskudde Ruinen) en het verkrijgen van erfstellingen, legaten en schenkingen.

ANBI-gegevens

De stichting is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dit houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Maar het mes snijdt aan twee kanten, wij hoeven over een gift ook geen belasting te betalen. Daardoor komen giften aan ons volledig ten goede aan ons werk. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

Als ANBI erkende stichting zijn we verplicht om openheid van zaken te geven. Op deze pagina vind je de informatie die voor de ANBI-status van belang is.

Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen

Contactgegevens :
Inschrijfnummer:
Postbus 14, 7963 ZG Ruinen
Kamer van Koophandel : 41017851

RSIN

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (fiscaal nummer): 29.93.922.

Bezoldiging- en vergoedingsbeleid bestuur

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. Voor hun deelname aan het bestuur wordt dan ook geen salaris of onkosten betaald.

Jaarlijkse activiteiten

Om de betrokkenheid van haar donateurs te stimuleren, zal de stichting jaarlijks rond de Kerstdagen deze een kaart zenden met daarop een afbeelding betreffende de schaapskudde en een gedicht in de Drentse taal. Deze kaart zal worden vergezeld van een kort verslag van het reilen en zeilen van de kudde in het afgelopen jaar en een vooruitblik op het nieuwe jaar.

Verder zal de stichting aanwezig zijn met voorlichtingsmateriaal en trachten donateurs te werven bij speciale activiteiten de Ruiner Schaapskudde zoals Lammetjesdag en Schaapscheerdersfeest.

Financiële verantwoording

Het is de Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen de afgelopen 30 jaar gelukt de tekorten van de Stichting Het Drentse Heideschaap, exploitant van de kudde Drentse heideschapen op het Dwingelderveld, aan te vullen. Ontvangen donaties van de vrienden van de stichting dekken grotendeels dit tekort.

Per 1 januari 2014 is het mogelijk een periodieke gift fiscaal aftrekbaar te maken. Hiervoor moet eerst een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt, die via onze stichting verkrijgbaar is. Een notariële akte is niet nodig. De looptijd van de gift moet minimaal 5 jaar zijn.

Financieel jaarverslag Stichting vrienden van de schaapskudde Ruinen 2021