De Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen (KvK-nummer 41017851), Postbus 14, 7963 ZG Ruinen, verwerkt de door verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

De gegevens die worden vastgelegd in onze administratie worden gebruikt voor het verwerken van donaties en het periodiek verzoeken om ons (opnieuw) te steunen. Daarbij gebruiken wij naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (contactgegevens). Voor onze donateursadministratie gebruiken we hiernaast de betaalhistorie.

Uw gegevens worden verwijderd als u bedankt als donateur en verder indien door u in 3 jaar geen donatie is gedaan.

Wijziging van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door De Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Contact

Voor vragen over verwerking, inzage, correctie, en verwijdering van uw persoonsgegevens, beëindigen van uw jaarlijkse donatie of bij andere vragen, kunt u contact opnemen per e-mail met vrienden@schaapskudderuinen.nl of per post Stichting Vrienden van Schaapskudde Ruinen, Postbus 16, 7963 ZG Ruinen.

Wanneer u niet tevreden bent over hoe Stichting Vrienden van Schaapskudde Ruinen omgaat met uw privacy, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via de website van de AP.