Voorbereidingswerk nieuwbouw gestart

De voorbereidingen voor de uitvoer van de bouwplannen zijn gestart. Het achterstallige onderhoud van de sloten rondom het erf wordt nu al uitgevoerd, om te voorkomen dat we komende winter hinder krijgen van wateroverlast.

In overleg met het waterschap zijn de peilen bepaald, de greppels en sloten worden niet dieper dan voorheen en hebben geen invloed op het grondwaterpeil in het Dwingelderveld. Enkele delen van slenken worden beperkt opgehoogd, zodat we geen extra water aan het Dwingelderveld onttrekken, maar juist minder water laten afstromen. Om de sloten op te schonen is enig kap- en snoeiwerk uitgevoerd. Daarnaast wordt de weg achterlangs voorzien van een halfverharding, zodat het erf altijd achterlangs voor de aannemers goed bereikbaar is. Het toegangspad naar de huidige kooi blijft daardoor voor het publiek goed begaanbaar.
 

Nationale Ouderendag

Op de Nationale Ouderendag kwam de hartenwens van twee oudere dames uit Bodegraven uit. Zij mochten aanwezig zijn bij het vertrek van de Ruiner Schaapskudde. Vroeger kwamen zij vaker bij de kooi en daar hebben ze dierbare herinneringen aan. Natuurlijk werkten wij graag mee aan het vervullen van hun hartenwens. Zij waren ruimschoots voor 10 uur bij de kooi om het vertrek van de schaapkudde te aanschouwen.

 

Topdrukte bij de Ruiner schaapskooi

Het is vakantietijd. Dat is te merken bij de schaapskooi. De hele dag door loopt het af en aan. En bij vertrek en aankomst van de kudde is er extra veel publiek. Ook veel ouders met jonge kinderen. Gisteren sprak onze voorzitter een jong gepensioneerde, die vertelde dat hij vroeger toen hij 10 jaar was al met zijn ouders de kudde bezocht. Het blijft voor hem een tijdloos en inspirerend  beeld, passend bij een Drents plaatje.

Struikheide op Dwingelderveld weer paars

We krijgen nogal eens vragen over de paarse heide op het Dwingelderveld, of beter gezegd het ontbreken van paarse heide. De bezoekers zien alleen maar gras. Maar wie nu over het Dwingelderveld fiets moet ook paarse heide zien bloeien. Op de drogere delen in het veld groeit struikheide, en struikheide is nu juist de heideplant die in augustus bloeit. Wanneer we nog wat meer zon krijgen kan de struikheide nog wel eens uitbundig gaan bloeien. Let maar op. Naast grazige gedeelten komt er ook paarse pracht voor.

 

Donatie Rabobank Zuidwest Drenthe voor verbouwing schaapskooi

Voor de restauratie en verbouw van de schaapskooi hebben wij een bijdrage ontvangen van de Rabobank Zuidwest Drenthe. De check van € 5000,- werd vorige aan onze voorzitter aangeboden door de heer Hans van de Werf, Directievoorzitter van de Rabobank Zuidwest Drenthe. Uiteraard zijn wij blij met deze donatie. Maar vooral de steun voor onze kudde wordt door ons bestuur zeer gewaardeerd. Zo vorderen wij gestaag in het verkrijgen van voldoende geld, nodig voor de restauratie en verbouwplannen.