Eerste lammetjes geboren

Vandaag (24 februari) zijn de eerste lammeren geboren. De eersten waren meteen een tweeling. Bij Drentse Heideschapen is dat vrij ongebruikelijk. Hooguit twintig procent van de ooien krijgen een tweeling. In verband met de regelingen rondom Q-koorts is de kooi niet open voor het publiek, maar u kunt de lammeren wel op enige afstand bewonderen. De lente is begonnen!

De herders in het nieuws

‘Michiel is wel een hippe schaapsherder’, zo kopte het artikel in de Stentor van zaterdag 21 januari. De 30 jarige nieuwe herder van onze kudde werd eerder al geïnterviewd door RTV Drenthe, samen met collega Hanneke. Nu besteedt ook de Stentor aandacht aan deze jonge nieuwe herder in Ruinen. Natuurlijk kan je op deze wijze kennis maken met de nieuwe herders, maar iedereen is ook van harte welkom om de herders, honden en schapen aan het werk te zien. Zoals Michiel in het artikel al aangeeft zijn ze altijd in voor een praatje.

Lees hieronder het volledige artikel:

Nieuwe herders Schaapskudde Ruinen

Vanaf begin januari is de vacature voor herder bij de schaapskudde Ruinen ingevuld. Michiel Poelenije en Hanneke Luning zullen samen de schaapskudde gaan beheren.

Michiel heeft tijdens zijn studie Milieukunde ervaring opgedaan met enkele stadskuddes, onder anderen in Coevorden en Arnhem. Prive heeft hij nu een vijftigtal Charollaisschapen lopen. Naast interesse in schapen traint hij met ‘kuddehonden’ en geeft ondermeer demonstratie schapendrijven. “Nu krijg ik de kans om mijn opgedane ervaring te benutten en mijn enthousiasme voor natuurbeheer, schapen houden en honden trainen te benutten”, aldus Michiel. Hij is ook blij met de bouwplannen die er zijn en hoopt dat die snel zullen worden gerealiseerd.

Hanneke Luning is al zo’n acht jaar als hulpherder betrokken bij de schaapskudde van Ruinen. Vooral de laatste twee jaar heeft zij zich volop ingezet om de kudde goed te laten functioneren. “Samen met de kudde mogen wij zorgen voor een prachtig natuurgebied en het in stand houden van het Drentse Heideschaap.” Hanneke is nu al regelmatig te volgen op facebook schaapskudde Ruinen, waarop zij fraaie foto’s plaats. Zij is geboren en getogen in Ruinen en woont daar nog steeds.

Het bestuur van de Schaapskudde Ruinen is blij dat ze er in geslaagd zijn om nieuwe herders te vinden voor de kudde. Alleen met vaste herders is een bedrijf als een schaapskudde goed te runnen. Naast het beheer van een groot gedeelte van de heide van het Dwingelderveld is de zorg voor gezondheid van de kudde van essentieel belang. Maar ook de bezoekers laten genieten van dit ‘oude ambacht’ behoort tot de taken. Met de komst van Michiel en de nauwere betrokkenheid van Hanneke kunnen we de toekomst weer goed aan.

Inlichtingen bij Albert Kerssies, voorzitter.
Telefoon 06-53436067

Bezoek van een oud-bestuurder

De heer Smeding, inmiddels 94 jaar oud, was tussen 1949 en 1969 nauw betrokken bij de schaapskudde van Ruinen.

Hij wilde graag met onze voorzitter de zaken van toen en nu nog eens bespreken. Daarvoor kwam hij met eigen vervoer naar Ruinen toe. Hij is zoals hij het zelf zei een bestuurder van de derde fase die de herders begeleidde. In zijn tijd is Pauwel Mos aangesteld en is de kudde door de lastige late vijftiger jaren geloodst. Voor het welzijn van de schapen was er regelmatig contact met de Veterinaire Faculteit in Utrecht en met de Rijksveterinair Consulent. De huidige plannen en begeleiding vanuit het actieve bestuur doen hem goed. De schaapskudde staat nog altijd centraal bij de aanpak. Ook is de kennis van het gebied volop aanwezig. Een geruststellende gedachte naar de toekomst toe.

Voorbereidingswerk nieuwbouw gestart

De voorbereidingen voor de uitvoer van de bouwplannen zijn gestart. Het achterstallige onderhoud van de sloten rondom het erf wordt nu al uitgevoerd, om te voorkomen dat we komende winter hinder krijgen van wateroverlast.

In overleg met het waterschap zijn de peilen bepaald, de greppels en sloten worden niet dieper dan voorheen en hebben geen invloed op het grondwaterpeil in het Dwingelderveld. Enkele delen van slenken worden beperkt opgehoogd, zodat we geen extra water aan het Dwingelderveld onttrekken, maar juist minder water laten afstromen. Om de sloten op te schonen is enig kap- en snoeiwerk uitgevoerd. Daarnaast wordt de weg achterlangs voorzien van een halfverharding, zodat het erf altijd achterlangs voor de aannemers goed bereikbaar is. Het toegangspad naar de huidige kooi blijft daardoor voor het publiek goed begaanbaar.
 

Nationale Ouderendag

Op de Nationale Ouderendag kwam de hartenwens van twee oudere dames uit Bodegraven uit. Zij mochten aanwezig zijn bij het vertrek van de Ruiner Schaapskudde. Vroeger kwamen zij vaker bij de kooi en daar hebben ze dierbare herinneringen aan. Natuurlijk werkten wij graag mee aan het vervullen van hun hartenwens. Zij waren ruimschoots voor 10 uur bij de kooi om het vertrek van de schaapkudde te aanschouwen.

 

Topdrukte bij de Ruiner schaapskooi

Het is vakantietijd. Dat is te merken bij de schaapskooi. De hele dag door loopt het af en aan. En bij vertrek en aankomst van de kudde is er extra veel publiek. Ook veel ouders met jonge kinderen. Gisteren sprak onze voorzitter een jong gepensioneerde, die vertelde dat hij vroeger toen hij 10 jaar was al met zijn ouders de kudde bezocht. Het blijft voor hem een tijdloos en inspirerend  beeld, passend bij een Drents plaatje.

Struikheide op Dwingelderveld weer paars

We krijgen nogal eens vragen over de paarse heide op het Dwingelderveld, of beter gezegd het ontbreken van paarse heide. De bezoekers zien alleen maar gras. Maar wie nu over het Dwingelderveld fiets moet ook paarse heide zien bloeien. Op de drogere delen in het veld groeit struikheide, en struikheide is nu juist de heideplant die in augustus bloeit. Wanneer we nog wat meer zon krijgen kan de struikheide nog wel eens uitbundig gaan bloeien. Let maar op. Naast grazige gedeelten komt er ook paarse pracht voor.

 

Donatie Rabobank Zuidwest Drenthe voor verbouwing schaapskooi

Voor de restauratie en verbouw van de schaapskooi hebben wij een bijdrage ontvangen van de Rabobank Zuidwest Drenthe. De check van € 5000,- werd vorige aan onze voorzitter aangeboden door de heer Hans van de Werf, Directievoorzitter van de Rabobank Zuidwest Drenthe. Uiteraard zijn wij blij met deze donatie. Maar vooral de steun voor onze kudde wordt door ons bestuur zeer gewaardeerd. Zo vorderen wij gestaag in het verkrijgen van voldoende geld, nodig voor de restauratie en verbouwplannen.