Het nieuwe jaar is begonnen

Enkele weken geleden is het nieuwe jaar begonnen. Op maandag 8 januari hebben we een loslopende hond in de kudde gehad, veel ongemak voor de herders en onrust in de schaapskudde. De hond was van een bezoeker uit de buurt en de eigenaar hebben we kunnen aanspreken. De bouw is weer opgestart, het erf is verhard zodat de kooi goed bereikbaar is. De komende twee maanden wordt er gewerkt aan de inforuimte. Voor 1 februari gaat de uitkijktoren nog open.

Uitkijktoren nog niet toegankelijk

Op 16 november is de uitkijktoren geplaatst. De toren is in zijn geheel over de nieuwe kooi gehesen en op de juiste positie geplaatst. Het zal nog wel enkele weken duren voordat het publiek er gebruik van kan maken. Er komt nog een houten omlijsting omheen. Het uitzicht vanaf de toren is indrukwekkend. Nog enkele weken wachten en dan kunt u er van genieten.

Restauratie oude kooi bijna klaar

De restauratie van de oude kooi is bijna voltooid. Naast een vloeistofdichte betonnen vloer zijn de voegen hersteld. Maar het meest opvallend is de nieuwe rieten kap en het nieuwe houtwerk in de kopgevels. De ventilatie is mede daardoor sterk verbeterd. De oude kooi staat er nu weer in al zijn glorie bij en kan weer jaren mee.

Open huis tijdens Monumentendag

Op zaterdag 9 september doen wij mee met de Monumentendag 2017. Wij houden ‘Open huis’ van 10.00 uur tot 16.00 uur. Bij ons kunt u de vorderingen van de bouw zien en de restauratie van de oude kooi. Daar komt momenteel een vernieuwde rieten kap op.

Natuurlijk kunt u ook de nieuwe kooi bekijken. Tevens is de kudde aanwezig en zal de herder enige demonstraties schapendrijven geven.

Bezoek van gedeputeerde Jumelet

Maandag 28 augustus bracht de heer Henk Jumelet in het bijzijn van een aantal betrokken ambtenaren een bezoek aan de kooi. Hij was benieuwd naar de vorderingen van de bouw, welke financieel onder meer mede mogelijk gemaakt werd door een bijdrage vanuit Leader Zuid-West Drenthe. Op Twitter werd het als volgt omschreven; ‘Nieuwe Schaapskooi, schuur & uitkijktoren in Ruinen krijgen steeds meer vorm. Dankzij o.a #leader #samenwerking #vrijwilligers’.

Tijdens een kort bezoek kregen de aanwezigen uitleg over de bouw en de architectuur door de bestuursleden Roel van Bazoen en Albert Kerssies. De nieuwe kooi en het uitzicht op de uitzichtheuvel maakten indruk.

Keuring voor het stamboek

Wij hechten grote waarde aan het zuiver houden en zo mogelijk verbeteren van het ras Drentse Heideschaap. Daartoe wordt onze kudde jaarlijks gekeurd door leden van de ‘Fokkersvereniging’. Naast de keuring van de kudde in zijn geheel worden er elf enter ooien individueel gekeurd om te kunnen vergelijken met voorgaande jaren. Van groot belang is dat er rammen ingezet worden die de raskenmerken en de vitaliteit van de kudde kunnen verbeteren. Naast een goed gebit moet de romp ruim zijn, de benen recht en droog, de horens mogen niet de neiging hebben om in te groeien, een rechte circa 20 cm lange driehoekige kop, goede wol en een staartlengte die over de hak valt. In de kleuren zit een grote variatie. Met een puntentotaal van boven de 60 kun je er vanuit gaan dat die ram de kudde nog verder verbeterd.

Van de 14 door ons aangeboden jonge rammen zijn er 9 goedgekeurd. Om inteelt te voorkomen ruilen we dit jaar rammen met de kudde van het Goois Natuur Reservaat.

Schaapskudde neemt nieuwe kooi in gebruik

Woensdagavond 26 juli zijn de schapen voor het eerst de nieuwe kooi binnen gelopen. De herders Annelies en Michiel waren er voor de begeleiding, maar alles verliep heel soepel. In de nieuwe kooi is ruimte voor meer dan 400 schapen, er is nu dus nog ruimte genoeg. De goede ventilatie maakt dat het voor de schapen gezond toeven is in de kooi. Kom gerust eens een kijkje nemen.

Meer schapen tegen ‘vergrassing’ Drentse hei

De Drentse hei wordt steeds minder paars, maar met nog meer schapen en ook de inzet van machines willen de heidebeheerders de vergrassing, de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van de paarse hei, aanpakken. Dat zegt Albert Kerssies, voorzitter van de stichting Het Drentse Heideschaap, aan de vooravond (morgen) van de ingebruikname van een nieuwe schaapskooi aan de rand van het Dwingelderveld in Ruinen. ,,We hebben de vergrassing nog niet onder controle”.

Het oude onderkomen voor de 275 Drentse heideschapen was te klein geworden, de nieuwe die er net naast is gebouwd heeft een vloeroppervlak van 400 vierkante meter, een verdubbeling ten opzichte van de oude schaapskooi. Bovendien kan er aan meer schapen onderdak worden geboden. Het is de bedoeling dat binnen twee jaar de schaapskudde zal groeien naar 400 exemplaren. ,,Zo krijgen we meer bekkies om te vreten”, zegt Kerssies. 

Proefgrazen

Want dat is volgens hem hard nodig om de vergrassing tegen te gaan. “De heide vergrast meer dan ons lief is. ,,Waar is die mooie paarse hei gebleven”, wordt ons wel eens verweten”. Kerssies moet toegeven dat in de afgelopen jaren als gevolg van de toenemende vergrassing de situatie eerder is verslechterd dan verbeterd. De vergrassing en de aanpak staat ook op de agenda van de Drentse heidebeheerders die om de twee maand gezamenlijk overleg plegen. ,,We moeten intensiever aan de gang”, meent Kerssies. Een van de maatregelen die op het Dwingelderveld wordt genomen is zogeheten drukbegrazing met ingang van 2018. In augustus en september wordt er al proef gegraasd. Uit de kudde zijn zo’n 50 ramlammeren geselecteerd die op een afgebakend heideveld van anderhalve hectare intensief gedurende een bepaalde periode blijven grazen. 

Schaapskooi

Nu de nieuwe schaapskooi zijn voltooiing nadert is ook een begin gemaakt met de opknapbeurt van de oude schaapskooi. Net als in de nieuwe wordt ook hier een ‘vloeistofdichte betonnen vloer’ aangebracht. Ook de ventilatie wordt verbeterd. Het zijn voorzieningen die zijn getroffen vanwege milieueisen. Verder wordt er nog gewerkt aan een ontvangst- en vergaderruimte en een werkschuur. Deze worden in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen.

Bron: Dagblad van het Noorden 

Stichting Ruinen 1865 sponsort Schaapskudde Ruinen

De bouwplannen van de Ruiner Schaapskudde passen goed in de filosofie van de Stichting Ruinen 1865. Daarom is er positief op een verzoek van het bestuur van de Schaapskudde Ruinen gereageerd. De heren W. Rumph en J. van den Berg kwamen zelf hun toegezegde geld bij de nieuwe kooi aanbieden. De herder Michiel Poelenije mocht het bedrag in ontvangst nemen. Uiteraard zijn het bestuur en de herder van de kudde blij met deze bijdrage. De bouw van de nieuwe kooi vordert nu goed, de vloeren en wanden zijn klaar. Uiterlijk begin juli komt het dak er op. De verwachting is dat de kudde er voor 15 juli gebruik van kan gaan maken. Op dat moment begint de restauratie van de ‘oude kooi’.

 

Bouw nieuwe kooi vordert

De bouw van de nieuwe kooi zal binnen enkele weken worden voltooid. In de week van 19 juni worden de wanden afgerond. De wanden zijn betimmerd met inlands larikshout. De week daarop komen de dakplaten er op en is de kooi gereed om te gebruiken. Naar verwachting kunnen de schapen in de eerste week van juli hun nieuwe onderkomen betrekken. Daarna begint de restauratie van de ‘oude kooi’.