Bouw nieuwe kooi vordert

De bouw van de nieuwe kooi zal binnen enkele weken worden voltooid. In de week van 19 juni worden de wanden afgerond. De wanden zijn betimmerd met inlands larikshout. De week daarop komen de dakplaten er op en is de kooi gereed om te gebruiken. Naar verwachting kunnen de schapen in de eerste week van juli hun nieuwe onderkomen betrekken. Daarna begint de restauratie van de ‘oude kooi’.

Sophie maakt mooiste kleurplaat

Op vrijdagmiddag 27 april om 16.30 uur kreeg Sophie de prijs uitgereikt bij de schaapskooi door herder Michiel die net om 16.00 uur de schapen had binnengebracht. Sophie uit Klazienaveen was samen met haar moeder op Lammetjesdag geweest en had met alle materialen die in het dorp verzameld konden worden de kleurplaat het mooist versierd. Als prijs kreeg ze een taart met de beeltenis van haar gekleurde schaap en mocht ze een lam haar naam geven. Het lam dat nu de naam Sophie draagt is heel herkenbaar aan de donkere vlekjes rondom haar ogen.

Als extra toegift gaf herder Michiel nog een paar kleine sleutelhanger schaapjes aan haar mee.

Bouw ligt op schema

De bouw van de nieuwe kooi loopt voorspoedig. Na de fundering en de vloeistofdichte vloeren zijn de spanten geplaatst. Nu zijn ze bezig met het aanbrengen van de houten ligger. Het model van de nieuwe kooi wordt nu goed zichtbaar. De komende tijd komen de dakplaten en de wanden. Dan verandert het gezicht nog weer drastisch. De wanden zijn van inlands larikshout gemaakt en zijn voor een deel al gemaakt in de werkplaats van de aannemer.

Verbouwing bereikt hoogtepunt

In de vroege ochtend was er alleen nog maar een betonvloer, ’s middags kon wethouder Jan ten Kate de vlag al in top doen voor het bereiken van het hoogste punt van de nieuwe schaapskooi Ruinen.

Een hoogste punt van een staalconstructie, waar je straks niets meer van ziet. Dan is de schaapskooi een bijna logisch gevolg van de oude monumentale kooi en hebben de schapen ineens veel meer ruimte. Of: kunnen er ineens veel meer schapen in de kooi.

Voorzitter Albert Kerssies van stichting Het Drentse Heideschaap noemde vanmiddag een groot aantal instellingen, verenigingen en mensen op die op de een of andere manier een steentje of euro bij hadden gedragen aan de totstandkoming van de kooi. Zo moest de bouwvergunning bij de gemeente Westerveld worden aangevraagd, want de kooi staat op grondgebied van deze gemeente. De aanwezigen waren ook allemaal mensen die op de een of andere manier ‘van het eerste uur’ waren. Van de gemeenten De Wolden en Westerveld (wethouder Erik van Schelven was er ook), de provincie, Leader, SNN, architect Van Ruth en de aannemers.

De komende periode wordt hard doorgwerkt aan de schaapskooi, terwijl nog gekeken wordt waar de nieuwe uitkijktoren een plekje krijgt. De werkschuur, die nu nog dienst deed als ontvangstruimte, wordt deze week nog afgebroken en tijdelijk opgeslagen. Het is de bedoeling dat deze ergens in het dorp Ruinen een nieuwe functie krijgt.

Bron: https://www.hoogeveenschecourant.nl/nieuws/regio/490077/hoogste-punt-schaapskooi-ruinen-bereikt.html 

Topdrukte tijdens lammetjesdag

Evenals vorig jaar mocht lammetjesdag 2017 zich verheugen op een grote belangstelling. Er zijn in totaal meer dan 5000 bezoekers geweest.

De beschuit met muisjes lieten de mensen en kinderen zich goed smaken. In totaal werden er rond de 3000 beschuiten gesmeerd.

Voor het eerst was er een parallelprogramma op De Brink in Ruinen. Volgens de Meppeler Courant winst voor beide partijen. Een mooi initiatief vanuit de ondernemers rondom de brink.

Verbouwing kent voorspoedige start

In de maand maart is er een voortvarende start gemaakt met de bouw. De vloer en lagere wanden van de nieuwe kooi zijn reeds klaar. Rond half maart volgden de spanten, waarbij ook het hoogste punt werd bereikt. Ter plekke is het bouwbord geplaatst en een bouwtekening met alle sponsoren komt in het infopaneel nabij de oude kooi. Beide waren reeds te zien voor het publiek op de druk bezochte lammetjesdag op 2 april.

Start bouw nieuwe schaapskooi van start

Na jaren voorbereiding, intensieve plannenmakerij en fondsenwerving is het zo ver. Vanaf 2 maart is de eerste schop de grond in gegaan voor de gloednieuwe schaapskooi in Ruinen.

Start volgende week

De nieuwbouw maakt deel uit van een groter project waarmee in totaal 950.000 euro is gemoeid. Aannemer De Witte begint met de nieuwe schaapskooi, die iets van de bestaande kooi af komt te staan. ,,Volgende week begint het bedrijf met het graafwerk. We verwachten dat de nieuwe kooi begin september klaar is”, legt Albert Kerssies uit, de voorzitter van de schaapskudde Ruinen. Zodra de schapen zijn verhuisd naar hun nieuwe onderkomen begint de aanpak van de huidige schaapskooi. Dat wordt een lammerenkooi, waar schapen en hun pasgeboren lammetjes de tijd krijgen rustig aan elkaar te wennen. De hooischuur wordt gesloopt en vervangen door nóg een nieuw gebouw: een informatie- en educatiecentrum, met pal erachter een opslagruimte. Tenslotte verschijnt een uitkijktoren, van waaraf je een fraai uitzicht krijgt over een deel van het Dwingelderveld. De officiële ingebruikname van dit alles verwacht Kerssies volgend jaar rond deze tijd.

De Witte is een bekende naam, want het bouwbedrijf uit Staphorst realiseerde een paar jaar geleden ook de nieuwe schaapskooi in het Holtingerveld, aan de rand van Havelte. Anders dan daar krijgt de nieuwe kooi in Ruinen geen rieten dak. Dat is indirect het gevolg van de ambitie van Kerssies en de zijnen om de Ruiner kudde van zo’n 300 schapen nu te laten groeien tot 400 à 450 dieren. Kerssies: ,,De nieuwe schaapskooi wordt flink groter. Gebruik je riet als dakbedekking, dan zit je altijd aan een relatief steil dak vast en zou de nieuwe kooi een flink stuk boven het dak van de bestaande schaapskooi uitsteken. Dat wilden we niet.”

Veel hout

De oude, uit 1949 stammende kooi, die wel een rieten dak heeft én houdt, blijft de blikvanger vanaf de toegangsweg. Voor de nieuwbouw, met verspringend, golfplaten dak, wordt voornamelijk streekeigen materiaal gebruikt. De nieuwe kooi is ontworpen door architectenbureau Van Ruth uit Dwingeloo. De bestaande schaaps- en toekomstige lammerenkooi, goed voor jaarlijks zo’n 75.000 bezoekers, krijgt een verhard looppad. Ook rolstoelgebruikers kunnen dan naar binnen en van dichtbij de pasgeboren lammetjes bewonderen. ,,Als rolstoelers nu de kooi ingaan, hebben ze meteen mest aan de handen.” Het rieten dak wordt vernieuwd en waar nodig wordt het metselwerk hersteld. De planken van de houten wanden worden losgemaakt en in lamellen teruggeplaatst. Dit moet voor een betere ventilatie zorgen.

Informatie- en educatiecentrum

De oude hooischuur gaat tegen de vlakte. Ervoor in de plaats komt een gebouw dat aan de voorkant dienst gaat doen als informatie- en educatiecentrum. Erachter komt een opslagloods. Kerssies ziet graag dat ondernemers uit de regio het nieuwe infocentrum opzoeken voor grotere en kleinere evenementen. Het zou goed zijn voor de binding met bevolking en bedrijfsleven in de regio. Plannen om de oude hooischuur te herbouwen in het centrum van Ruinen hebben hetzelfde doel. De uitkijktoren, uit hetzelfde hout als de nieuwe schaapskooi, wordt 7 meter hoog. ,,Hij komt boven op een heuvel van een meter of 3.”

Eerder deze week werd bekend dat de Ruiner schaapskudde voor de uitvoering van al deze plannen definitief kan rekenen op een bijdrage van bijna 220.000 euro aan Europees geld. ,,Daar was het wachten op. Nu kunnen we echt beginnen”, zegt de ‘baas’ van de Ruiner schaapskudde. De bestaande schaapskooi is een provinciaal monument en voor het herstel ervan is ook subsidie beschikbaar. Naast kleinere fondsen doen ook de gemeenten De Wolden en Westerveld een duit in het zakje.

Kraomschudden

Het jaarlijkse kraomschudden, waarbij de lammetjes kunnen worden geknuffeld, gaat dit voorjaar gewoon door, ondanks de bouwwerkzaamheden. Zondag 2 april is het weer zover. Eind vorige week zijn de eerste lammetjes van dit jaar geboren. Kerssies: ,,De meeste schapen krijgen één lam, sommige twee. Maar we hebben nu ook een drieling in het stro liggen. Dat is echt heel bijzonder.” Een jaar geleden trok het kraomschudden in Ruinen zo’n 5000 belangstellenden. Stichting het Drentse Heideschaap staat voor een mooie opgave. De, uit 1949 daterende, schaapskooi is hoognodig aan vervanging toe. Niet alleen vanwege ruimtegebrek, maar ook omdat de kooi in slechte staat verkeert en niet meer aan de eisen voldoet. Zowel op gebied van dierenwelzijn, als milieu- en arbotechnisch.

Bron tekst: Dagblad van het Noorden

Bijdrage van Leader maakt de bouw mogelijk

Dinsdag 28 februari is de bijdrage vanuit Leader toegezegd. Gedeputeerde Henk Jumelet kwam de check overhandigen aan onze voorzitter Albert Kerssies. LEADER is een programma van de Europese Unie met als doel plattelandsgebieden economisch te versterken. We zijn als Schaapskudde Ruinen heel blij met de bijdrage. Door het geschonken bedrag hebben wij de financiering voor de bouw en restauratie van de kooi rond. 

Vanaf begin maart zal aannemer Witte uit Staphorst beginnen met de bouw. Eerst zal de nieuwe kooi gebouwd worden, daarna vindt de restauratie van de bestaande kooi plaats. Het streven is om de bouwwerken vroeg in de herfst gerealiseerd te hebben. Als laatste komt de inrichting van de ontvangst- en informatieruimte aan te orde.

Bekijk hier het televisie-item van RTV Drenthe over de toekenning van de bijdrage.

Lees hier het nieuwsbericht van de Provincie Drenthe.

Eerste lammetjes geboren

Vandaag (24 februari) zijn de eerste lammeren geboren. De eersten waren meteen een tweeling. Bij Drentse Heideschapen is dat vrij ongebruikelijk. Hooguit twintig procent van de ooien krijgen een tweeling. In verband met de regelingen rondom Q-koorts is de kooi niet open voor het publiek, maar u kunt de lammeren wel op enige afstand bewonderen. De lente is begonnen!