Bestrating bij nieuwe kooi bijna klaar

Door de regen en de sneeuw van de afgelopen weken is het niet gelukt om de bestrating helemaal klaar te krijgen voor kerst. Wel is de oude gerestaureerde kooi goed te bereiken. Vertrek en aankomst van de schaapskudde kunt u overigens goed blijven volgen. Wel is er een afscheiding naar het bedrijfsdeel achter de ‘oude kooi’.  Dat gedeelte is voor het publiek ook in de toekomst niet toegankelijk.

Bezig met de erfverharding

Er wordt momenteel gewerkt aan de erfverharding. De bestrating vordert, maar is op zich ook nog wel een hele klus. De contouren worden al goed zichtbaar. Omdat de oude erfverharding opnieuw wordt gelegd is er enige overlast voor het publiek. We hopen dat dat binnen enkele weken voorbij is. Er komt wel een afscheiding tussen het bedrijfsdeel en het publieksdeel.

Restauratie oude kooi bijna klaar

De restauratie van de oude kooi is bijna voltooid. Naast een vloeistofdichte betonnen vloer zijn de voegen hersteld. Maar het meest opvallend is de nieuwe rieten kap en het nieuwe houtwerk in de kopgevels. De ventilatie is mede daardoor sterk verbeterd. De oude kooi staat er nu weer in al zijn glorie bij en kan weer jaren mee.

Open huis tijdens Monumentendag

Op zaterdag 9 september doen wij mee met de Monumentendag 2017. Wij houden ‘Open huis’ van 10.00 uur tot 16.00 uur. Bij ons kunt u de vorderingen van de bouw zien en de restauratie van de oude kooi. Daar komt momenteel een vernieuwde rieten kap op.

Natuurlijk kunt u ook de nieuwe kooi bekijken. Tevens is de kudde aanwezig en zal de herder enige demonstraties schapendrijven geven.

Cheque van TVM Foundation

Het realiseren van de bouw is mede mogelijk gemaakt door giften vanuit het bedrijfsleven. De heer Joop Atsma heeft als voorzitter van de TVM Foundation samen met de heer Henk Kast een cheque van € 5000,- uitgereikt aan onze voorzitter Albert Kerssies en secretaris Jan van der Linde. De heer Atsma gaf aan zeer onder de indruk te zijn van de nieuwe kooi, maar met behoud van de oude kooi blijft de band met het verleden goed in tact. Uiteraard maakte de binnenkomst van de schaapskudde dit moment nog wat feestelijker. Zie verder artikel in de Hoogeveensche Courant.

Bezoek van gedeputeerde Jumelet

Maandag 28 augustus bracht de heer Henk Jumelet in het bijzijn van een aantal betrokken ambtenaren een bezoek aan de kooi. Hij was benieuwd naar de vorderingen van de bouw, welke financieel onder meer mede mogelijk gemaakt werd door een bijdrage vanuit Leader Zuid-West Drenthe. Op Twitter werd het als volgt omschreven; ‘Nieuwe Schaapskooi, schuur & uitkijktoren in Ruinen krijgen steeds meer vorm. Dankzij o.a #leader #samenwerking #vrijwilligers’.

Tijdens een kort bezoek kregen de aanwezigen uitleg over de bouw en de architectuur door de bestuursleden Roel van Bazoen en Albert Kerssies. De nieuwe kooi en het uitzicht op de uitzichtheuvel maakten indruk.

Keuring voor het stamboek

Wij hechten grote waarde aan het zuiver houden en zo mogelijk verbeteren van het ras Drentse Heideschaap. Daartoe wordt onze kudde jaarlijks gekeurd door leden van de ‘Fokkersvereniging’. Naast de keuring van de kudde in zijn geheel worden er elf enter ooien individueel gekeurd om te kunnen vergelijken met voorgaande jaren. Van groot belang is dat er rammen ingezet worden die de raskenmerken en de vitaliteit van de kudde kunnen verbeteren. Naast een goed gebit moet de romp ruim zijn, de benen recht en droog, de horens mogen niet de neiging hebben om in te groeien, een rechte circa 20 cm lange driehoekige kop, goede wol en een staartlengte die over de hak valt. In de kleuren zit een grote variatie. Met een puntentotaal van boven de 60 kun je er vanuit gaan dat die ram de kudde nog verder verbeterd.

Van de 14 door ons aangeboden jonge rammen zijn er 9 goedgekeurd. Om inteelt te voorkomen ruilen we dit jaar rammen met de kudde van het Goois Natuur Reservaat.

Schaapskudde neemt nieuwe kooi in gebruik

Woensdagavond 26 juli zijn de schapen voor het eerst de nieuwe kooi binnen gelopen. De herders Annelies en Michiel waren er voor de begeleiding, maar alles verliep heel soepel. In de nieuwe kooi is ruimte voor meer dan 400 schapen, er is nu dus nog ruimte genoeg. De goede ventilatie maakt dat het voor de schapen gezond toeven is in de kooi. Kom gerust eens een kijkje nemen.

Meer schapen tegen ‘vergrassing’ Drentse hei

De Drentse hei wordt steeds minder paars, maar met nog meer schapen en ook de inzet van machines willen de heidebeheerders de vergrassing, de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van de paarse hei, aanpakken. Dat zegt Albert Kerssies, voorzitter van de stichting Het Drentse Heideschaap, aan de vooravond (morgen) van de ingebruikname van een nieuwe schaapskooi aan de rand van het Dwingelderveld in Ruinen. ,,We hebben de vergrassing nog niet onder controle”.

Het oude onderkomen voor de 275 Drentse heideschapen was te klein geworden, de nieuwe die er net naast is gebouwd heeft een vloeroppervlak van 400 vierkante meter, een verdubbeling ten opzichte van de oude schaapskooi. Bovendien kan er aan meer schapen onderdak worden geboden. Het is de bedoeling dat binnen twee jaar de schaapskudde zal groeien naar 400 exemplaren. ,,Zo krijgen we meer bekkies om te vreten”, zegt Kerssies. 

Proefgrazen

Want dat is volgens hem hard nodig om de vergrassing tegen te gaan. “De heide vergrast meer dan ons lief is. ,,Waar is die mooie paarse hei gebleven”, wordt ons wel eens verweten”. Kerssies moet toegeven dat in de afgelopen jaren als gevolg van de toenemende vergrassing de situatie eerder is verslechterd dan verbeterd. De vergrassing en de aanpak staat ook op de agenda van de Drentse heidebeheerders die om de twee maand gezamenlijk overleg plegen. ,,We moeten intensiever aan de gang”, meent Kerssies. Een van de maatregelen die op het Dwingelderveld wordt genomen is zogeheten drukbegrazing met ingang van 2018. In augustus en september wordt er al proef gegraasd. Uit de kudde zijn zo’n 50 ramlammeren geselecteerd die op een afgebakend heideveld van anderhalve hectare intensief gedurende een bepaalde periode blijven grazen. 

Schaapskooi

Nu de nieuwe schaapskooi zijn voltooiing nadert is ook een begin gemaakt met de opknapbeurt van de oude schaapskooi. Net als in de nieuwe wordt ook hier een ‘vloeistofdichte betonnen vloer’ aangebracht. Ook de ventilatie wordt verbeterd. Het zijn voorzieningen die zijn getroffen vanwege milieueisen. Verder wordt er nog gewerkt aan een ontvangst- en vergaderruimte en een werkschuur. Deze worden in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen.

Bron: Dagblad van het Noorden 

Stichting Ruinen 1865 sponsort Schaapskudde Ruinen

De bouwplannen van de Ruiner Schaapskudde passen goed in de filosofie van de Stichting Ruinen 1865. Daarom is er positief op een verzoek van het bestuur van de Schaapskudde Ruinen gereageerd. De heren W. Rumph en J. van den Berg kwamen zelf hun toegezegde geld bij de nieuwe kooi aanbieden. De herder Michiel Poelenije mocht het bedrag in ontvangst nemen. Uiteraard zijn het bestuur en de herder van de kudde blij met deze bijdrage. De bouw van de nieuwe kooi vordert nu goed, de vloeren en wanden zijn klaar. Uiterlijk begin juli komt het dak er op. De verwachting is dat de kudde er voor 15 juli gebruik van kan gaan maken. Op dat moment begint de restauratie van de ‘oude kooi’.