Bezoek van een oud-bestuurder

De heer Smeding, inmiddels 94 jaar oud, was tussen 1949 en 1969 nauw betrokken bij de schaapskudde van Ruinen.

Hij wilde graag met onze voorzitter de zaken van toen en nu nog eens bespreken. Daarvoor kwam hij met eigen vervoer naar Ruinen toe. Hij is zoals hij het zelf zei een bestuurder van de derde fase die de herders begeleidde. In zijn tijd is Pauwel Mos aangesteld en is de kudde door de lastige late vijftiger jaren geloodst. Voor het welzijn van de schapen was er regelmatig contact met de Veterinaire Faculteit in Utrecht en met de Rijksveterinair Consulent. De huidige plannen en begeleiding vanuit het actieve bestuur doen hem goed. De schaapskudde staat nog altijd centraal bij de aanpak. Ook is de kennis van het gebied volop aanwezig. Een geruststellende gedachte naar de toekomst toe.

Voorbereidingswerk nieuwbouw gestart

De voorbereidingen voor de uitvoer van de bouwplannen zijn gestart. Het achterstallige onderhoud van de sloten rondom het erf wordt nu al uitgevoerd, om te voorkomen dat we komende winter hinder krijgen van wateroverlast.

In overleg met het waterschap zijn de peilen bepaald, de greppels en sloten worden niet dieper dan voorheen en hebben geen invloed op het grondwaterpeil in het Dwingelderveld. Enkele delen van slenken worden beperkt opgehoogd, zodat we geen extra water aan het Dwingelderveld onttrekken, maar juist minder water laten afstromen. Om de sloten op te schonen is enig kap- en snoeiwerk uitgevoerd. Daarnaast wordt de weg achterlangs voorzien van een halfverharding, zodat het erf altijd achterlangs voor de aannemers goed bereikbaar is. Het toegangspad naar de huidige kooi blijft daardoor voor het publiek goed begaanbaar.
 

Nationale Ouderendag

Op de Nationale Ouderendag kwam de hartenwens van twee oudere dames uit Bodegraven uit. Zij mochten aanwezig zijn bij het vertrek van de Ruiner Schaapskudde. Vroeger kwamen zij vaker bij de kooi en daar hebben ze dierbare herinneringen aan. Natuurlijk werkten wij graag mee aan het vervullen van hun hartenwens. Zij waren ruimschoots voor 10 uur bij de kooi om het vertrek van de schaapkudde te aanschouwen.

 

Tropenrooster voor de schaapskudde

Met de snikhete dagen rond 26 augustus hebben we het begrazingsschema aangepast. De kudde loopt nu van 6.00 uur s’ochtends tot ongeveer 13.00 uur op de hei. Natuurlijk moet er dan veel water in de buurt zijn, maar daar is in het grootste natte heidegebied van West-Europa gelukkig geen gebrek aan. Regelmatig bezoeken de schapen onder meer de Benderse plassen om hun dorst te lessen. Het waterpeil in het Dwingelderveld is behoorlijk gedaald ten opzichte van het afgelopen vroege voorjaar.

Overigens bloeit de heide mooi. Het mozaïek van struikhei en kraaiheide is goed te zien. Dit is alleen in de noordelijke provincies te zien, kraaiheide is namelijk een Scandinavische soort.

Topdrukte bij de Ruiner schaapskooi

Het is vakantietijd. Dat is te merken bij de schaapskooi. De hele dag door loopt het af en aan. En bij vertrek en aankomst van de kudde is er extra veel publiek. Ook veel ouders met jonge kinderen. Gisteren sprak onze voorzitter een jong gepensioneerde, die vertelde dat hij vroeger toen hij 10 jaar was al met zijn ouders de kudde bezocht. Het blijft voor hem een tijdloos en inspirerend  beeld, passend bij een Drents plaatje.

Struikheide op Dwingelderveld weer paars

We krijgen nogal eens vragen over de paarse heide op het Dwingelderveld, of beter gezegd het ontbreken van paarse heide. De bezoekers zien alleen maar gras. Maar wie nu over het Dwingelderveld fiets moet ook paarse heide zien bloeien. Op de drogere delen in het veld groeit struikheide, en struikheide is nu juist de heideplant die in augustus bloeit. Wanneer we nog wat meer zon krijgen kan de struikheide nog wel eens uitbundig gaan bloeien. Let maar op. Naast grazige gedeelten komt er ook paarse pracht voor.

 

Donatie Rabobank Zuidwest Drenthe voor verbouwing schaapskooi

Voor de restauratie en verbouw van de schaapskooi hebben wij een bijdrage ontvangen van de Rabobank Zuidwest Drenthe. De check van € 5000,- werd vorige aan onze voorzitter aangeboden door de heer Hans van de Werf, Directievoorzitter van de Rabobank Zuidwest Drenthe. Uiteraard zijn wij blij met deze donatie. Maar vooral de steun voor onze kudde wordt door ons bestuur zeer gewaardeerd. Zo vorderen wij gestaag in het verkrijgen van voldoende geld, nodig voor de restauratie en verbouwplannen.

Schapen voor Exloo

De schaapskudde van Ruinen heeft 25 lammeren en 16 moederdieren geleverd aan de kudde van Exloo. Vanuit Ruinen komt een mooi koppel jonge schapen, gevarieerd in kleur en uiterlijk. Daarmee komt de kudde van Exloo weer op de oorspronkelijke grootte van zo´n 200 schapen. De gezamenlijke Drentse schaapskudden zijn van mening dat we Exloo door deze moeilijke tijd moeten helpen. De steun aan hun kudde is door het bestuur en de herders van Exloo zeer gewaardeerd. Zij zijn goed op weg om in Exloo weer een gezonde en vitale kudde te laten lopen.

 

Inenting van de schapen

Rond half juli zijn de schapen en lammeren ingeënt tegen q-koorts. Voor publieksbedrijven is er al enige jaren deze verplichting. Omdat er veel mensen bij de kudde komen kijken doen wij mee, om deze ziekte te voorkomen. Want de ziekte kan overgaan naar mensen. Ingeënte schapen krijgen de ziekte niet meer. De kudde blijft op deze wijze q-koorts vrij. En er is geen risico meer voor het publiek. Overigens is q-koorts nog nooit bij een schaapskudde in Nederland vastgesteld. Maar dat willen we ook graag zo houden.

Druk bezocht schaapscheerdersfeest

Op een prachtige locatie bij het Bezoekerscentrum Dwingelderveld werd het schaapscheerdersfeest gehouden. Onder wisselende weersomstandigheden werd het desondanks een feest met veel informatie voor de bezoekers.Naast het scheren van de schapen met de hand werd er door een keurmeester toelichting gegeven op het gewenste exterieur van het Drentse Heideschaap. Daarnaast was goed te zien op welke wijze de wol wordt verwerkt. En de verklede kleine herders staan al te popelen. Al met al een informatief en gezellig schaapscheerdersfeest.