Bijdrage Dinamo Fonds

In 2022 hebben wij een zeer mooie financiële bijdrage van het Dinamo Fonds ontvangen. Het fonds steunt jaarlijks vele projecten van organisaties op het gebied van dierenwelzijn, natuur, landschap en monumenten met als doel de biodiversiteit en het cultuurlandschap te herstellen en te behouden.

Wij mogen de bijdrage aanwenden voor de gemaakte kosten voor het welzijn van onze schaapskudde, waaronder dierenartskosten, voer en wolvenwerende materialen.

Hiervoor zijn we het Dinamo Fonds zeer erkentelijk.