26 juli 2017 basz

Meer schapen tegen ‘vergrassing’ Drentse hei

De Drentse hei wordt steeds minder paars, maar met nog meer schapen en ook de inzet van machines willen de heidebeheerders de vergrassing, de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van de paarse hei, aanpakken. Dat zegt Albert Kerssies, voorzitter van de stichting Het Drentse Heideschaap, aan de vooravond (morgen) van de ingebruikname van een nieuwe schaapskooi aan de rand van het Dwingelderveld in Ruinen. ,,We hebben de vergrassing nog niet onder controle”.

Het oude onderkomen voor de 275 Drentse heideschapen was te klein geworden, de nieuwe die er net naast is gebouwd heeft een vloeroppervlak van 400 vierkante meter, een verdubbeling ten opzichte van de oude schaapskooi. Bovendien kan er aan meer schapen onderdak worden geboden. Het is de bedoeling dat binnen twee jaar de schaapskudde zal groeien naar 400 exemplaren. ,,Zo krijgen we meer bekkies om te vreten”, zegt Kerssies. 

Proefgrazen

Want dat is volgens hem hard nodig om de vergrassing tegen te gaan. “De heide vergrast meer dan ons lief is. ,,Waar is die mooie paarse hei gebleven”, wordt ons wel eens verweten”. Kerssies moet toegeven dat in de afgelopen jaren als gevolg van de toenemende vergrassing de situatie eerder is verslechterd dan verbeterd. De vergrassing en de aanpak staat ook op de agenda van de Drentse heidebeheerders die om de twee maand gezamenlijk overleg plegen. ,,We moeten intensiever aan de gang”, meent Kerssies. Een van de maatregelen die op het Dwingelderveld wordt genomen is zogeheten drukbegrazing met ingang van 2018. In augustus en september wordt er al proef gegraasd. Uit de kudde zijn zo’n 50 ramlammeren geselecteerd die op een afgebakend heideveld van anderhalve hectare intensief gedurende een bepaalde periode blijven grazen. 

Schaapskooi

Nu de nieuwe schaapskooi zijn voltooiing nadert is ook een begin gemaakt met de opknapbeurt van de oude schaapskooi. Net als in de nieuwe wordt ook hier een ‘vloeistofdichte betonnen vloer’ aangebracht. Ook de ventilatie wordt verbeterd. Het zijn voorzieningen die zijn getroffen vanwege milieueisen. Verder wordt er nog gewerkt aan een ontvangst- en vergaderruimte en een werkschuur. Deze worden in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen.

Bron: Dagblad van het Noorden 

Geef een reactie