17 november 2016 basz

Voorbereidingswerk nieuwbouw gestart

De voorbereidingen voor de uitvoer van de bouwplannen zijn gestart. Het achterstallige onderhoud van de sloten rondom het erf wordt nu al uitgevoerd, om te voorkomen dat we komende winter hinder krijgen van wateroverlast.

In overleg met het waterschap zijn de peilen bepaald, de greppels en sloten worden niet dieper dan voorheen en hebben geen invloed op het grondwaterpeil in het Dwingelderveld. Enkele delen van slenken worden beperkt opgehoogd, zodat we geen extra water aan het Dwingelderveld onttrekken, maar juist minder water laten afstromen. Om de sloten op te schonen is enig kap- en snoeiwerk uitgevoerd. Daarnaast wordt de weg achterlangs voorzien van een halfverharding, zodat het erf altijd achterlangs voor de aannemers goed bereikbaar is. Het toegangspad naar de huidige kooi blijft daardoor voor het publiek goed begaanbaar.
 

Geef een reactie