27 augustus 2016 basz

Tropenrooster voor de schaapskudde

Met de snikhete dagen rond 26 augustus hebben we het begrazingsschema aangepast. De kudde loopt nu van 6.00 uur s’ochtends tot ongeveer 13.00 uur op de hei. Natuurlijk moet er dan veel water in de buurt zijn, maar daar is in het grootste natte heidegebied van West-Europa gelukkig geen gebrek aan. Regelmatig bezoeken de schapen onder meer de Benderse plassen om hun dorst te lessen. Het waterpeil in het Dwingelderveld is behoorlijk gedaald ten opzichte van het afgelopen vroege voorjaar.

Overigens bloeit de heide mooi. Het mozaïek van struikhei en kraaiheide is goed te zien. Dit is alleen in de noordelijke provincies te zien, kraaiheide is namelijk een Scandinavische soort.