Bezoek van een oud-bestuurder

De heer Smeding, inmiddels 94 jaar oud, was tussen 1949 en 1969 nauw betrokken bij de schaapskudde van Ruinen.

Hij wilde graag met onze voorzitter de zaken van toen en nu nog eens bespreken. Daarvoor kwam hij met eigen vervoer naar Ruinen toe. Hij is zoals hij het zelf zei een bestuurder van de derde fase die de herders begeleidde. In zijn tijd is Pauwel Mos aangesteld en is de kudde door de lastige late vijftiger jaren geloodst. Voor het welzijn van de schapen was er regelmatig contact met de Veterinaire Faculteit in Utrecht en met de Rijksveterinair Consulent. De huidige plannen en begeleiding vanuit het actieve bestuur doen hem goed. De schaapskudde staat nog altijd centraal bij de aanpak. Ook is de kennis van het gebied volop aanwezig. Een geruststellende gedachte naar de toekomst toe.

Voorbereidingswerk nieuwbouw gestart

De voorbereidingen voor de uitvoer van de bouwplannen zijn gestart. Het achterstallige onderhoud van de sloten rondom het erf wordt nu al uitgevoerd, om te voorkomen dat we komende winter hinder krijgen van wateroverlast.

In overleg met het waterschap zijn de peilen bepaald, de greppels en sloten worden niet dieper dan voorheen en hebben geen invloed op het grondwaterpeil in het Dwingelderveld. Enkele delen van slenken worden beperkt opgehoogd, zodat we geen extra water aan het Dwingelderveld onttrekken, maar juist minder water laten afstromen. Om de sloten op te schonen is enig kap- en snoeiwerk uitgevoerd. Daarnaast wordt de weg achterlangs voorzien van een halfverharding, zodat het erf altijd achterlangs voor de aannemers goed bereikbaar is. Het toegangspad naar de huidige kooi blijft daardoor voor het publiek goed begaanbaar.