Tropenrooster voor de schaapskudde

Met de snikhete dagen rond 26 augustus hebben we het begrazingsschema aangepast. De kudde loopt nu van 6.00 uur s’ochtends tot ongeveer 13.00 uur op de hei. Natuurlijk moet er dan veel water in de buurt zijn, maar daar is in het grootste natte heidegebied van West-Europa gelukkig geen gebrek aan. Regelmatig bezoeken de schapen onder meer de Benderse plassen om hun dorst te lessen. Het waterpeil in het Dwingelderveld is behoorlijk gedaald ten opzichte van het afgelopen vroege voorjaar.

Overigens bloeit de heide mooi. Het mozaïek van struikhei en kraaiheide is goed te zien. Dit is alleen in de noordelijke provincies te zien, kraaiheide is namelijk een Scandinavische soort.

Topdrukte bij de Ruiner schaapskooi

Het is vakantietijd. Dat is te merken bij de schaapskooi. De hele dag door loopt het af en aan. En bij vertrek en aankomst van de kudde is er extra veel publiek. Ook veel ouders met jonge kinderen. Gisteren sprak onze voorzitter een jong gepensioneerde, die vertelde dat hij vroeger toen hij 10 jaar was al met zijn ouders de kudde bezocht. Het blijft voor hem een tijdloos en inspirerend  beeld, passend bij een Drents plaatje.

Struikheide op Dwingelderveld weer paars

We krijgen nogal eens vragen over de paarse heide op het Dwingelderveld, of beter gezegd het ontbreken van paarse heide. De bezoekers zien alleen maar gras. Maar wie nu over het Dwingelderveld fiets moet ook paarse heide zien bloeien. Op de drogere delen in het veld groeit struikheide, en struikheide is nu juist de heideplant die in augustus bloeit. Wanneer we nog wat meer zon krijgen kan de struikheide nog wel eens uitbundig gaan bloeien. Let maar op. Naast grazige gedeelten komt er ook paarse pracht voor.

 

Donatie Rabobank Zuidwest Drenthe voor verbouwing schaapskooi

Voor de restauratie en verbouw van de schaapskooi hebben wij een bijdrage ontvangen van de Rabobank Zuidwest Drenthe. De check van € 5000,- werd vorige aan onze voorzitter aangeboden door de heer Hans van de Werf, Directievoorzitter van de Rabobank Zuidwest Drenthe. Uiteraard zijn wij blij met deze donatie. Maar vooral de steun voor onze kudde wordt door ons bestuur zeer gewaardeerd. Zo vorderen wij gestaag in het verkrijgen van voldoende geld, nodig voor de restauratie en verbouwplannen.